NettløsningerWeb

Photo in websolution
Software in use

Funksjon og tilgjengelighet

Brukervennlighet

Utarbeidelse av nettløsninger krever også en gjennomgang av bedriftens kjerneverdier og visuelle profil. Web er en plattform alle bruker idag, i form av nettsider og sosiale medier. Det innebærer at vi må få oppmerksomhet raskt, for deretter å få bruker til å "bli" på siden. Struktur og organisering er viktig for å formidle informasjon til bruker. Tydelig budskap for å få interesse og posivitet fra målgruppen.