Grafisk FormVisuelle uttrykk i trykksaker, websider og nyhetsbrev

Visuelle uttrykk

Enkelhet gir god kommunikasjon

Struktur og plassering av bilde, grafiske elementer og tekst.

Pakningsdesign kan utarbeides etter stanseriss. Fokus er kommunikasjon med gitt målgruppe og skal speile bedriftens verdier og visjon.