FotografiskBilder i forskjellige media

Mirroring of female body
Portrait og girl

Fine Art

Fotografi i forskjellige media

Kunstutrykk med fotografi er en etablert kunstform. I tillegg brukes fotografier som en effektiv kommminikasjonsplattform i alle media. Fotografering betyr å tegne med lys. Idéarbeid før gjennomføring av opptak er en prosess hvor man må kjenne til det kreative og tekniske arbeidet. Her inngår kjennskap til trykksakfremstilling og optimalisering for web av billedfiler.